הוספת מיקום חדש

הזנת ידנית של המיקום

מפה מיקום עדכן מיקום עדכן מיקום2